Theo thông tin từ website, Raf.ru là một công ty kinh doanh trực tuyến đã đăng ký đầy đủ pháp lý tại UK LONDON. Raf.ru là nền tảng đầu tư cộng đồng, giúp bạn có thể đầu tư vào các dự án của Nhóm công ty “Chiến lược tăng trưởng” và nhận được thu nhập ổn định.

Theo thông tin từ website, Raf.ru là một công ty kinh doanh trực tuyến đã đăng ký đầy đủ pháp lý tại UK LONDON. Raf.ru là nền tảng đầu tư cộng đồng, giúp bạn có thể đầu tư vào các dự án của Nhóm công ty “Chiến lược tăng trưởng” và nhận được thu nhập ổn định.

Thông tin dự án Raf.ru review :

Ngày bắt đầu 08/05/2021
Ngôn ngữ Tiếng Nga
Kế hoạch đầu tư
91.8% - 194.4% cho 180 - 360 ngày
Trả lãi Theo tuần
Đầu tư tối thiểu 100$
Rút tiền tối thiểu 20$
Loại thanh toán Thủ công 24 giờ
Hệ thống thanh toán Bitcoin
Hoa hồng đội nhóm 6% - 5%

Thông tin kỹ thuật dự án Raf.ru :

Domain register
Jun 03, 2002 - Jun 03, 2021
Registered for 19 years
Script undefined
Hosting Reg.Ru 
IP-address
89.108.65.245 (Russia / Moscow)
IP not used in other projects
NS servers
dns1.yandex.net, dns2.yandex.net
SSL
Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA valid from 29 Mar, 2021 to 30 Mar, 2022 - Sectigo Limited

Các gói lãi của Raf.ru review :

Hợp đồng có thời hạn :

Lợi nhuận 15.3% hàng tháng, đầu tư tối thiểu 100$ cho 180 ngày

Lợi nhuận 16.2% hàng tháng, đầu tư tối thiểu 100$ cho 360 ngày

review hyip : raf.ru

register-bloghyip